The Passion Experience

Isang interaktibong, immersive experience na dinisenyo para matulungan kang pag-isipan ang mga pangyayari sa huling lingo ni Hesus.

SIMULAHAN ANG PAGLALAKBAY

Iniimbitahan namin kayo na gawin ito ng mga 30 minutos sa isang tahimik na lugar para sandaling tumigil, mag-isip at makapagdasal.
ANG INYONG MGA KAILANGAN
Laptop o tablet
I-maximize ang browser sa full screen
Headphones o speakers
Pindutin ang Auto-Play sa browser:
PUMASOK SA PASSION EXPERIENCE