Ai đã đặt Chúa Giêsu trên thập tự giá?

Cảm thấy mình bị đe doạ bởi Chúa Giêsu,

Các Trưởng Tế

Do Thái quyết định rằng Ngài phải chết.

Họ nắm lấy thời cơ khi một môn đồ của Chúa Giêsu,

Giu-đa Ích-ca-ri-ốt

ngỏ lời phản bội Ngài.

Khi Chúa Giêsu bị bắt, các môn đồ của Ngài — bao gồm

Phê-rơ

tất cả đều từ bỏ Ngài, để mặc Ngài đối diện với phiên toà giả một mình.

Bên ngoài, với

ĐÁM ĐÔNG

đòi, "Đóng đinh hắn!"

Vị Tổng Trấn La Mã,

Phongxiô Phi-lát

ra lệnh cho một người vô tội bị đóng đinh.

DỪNG & SUY NGẪM

Bạn khác biệt bên trong so với những gì trưng bày bên ngoài như thế nào?

Bạn làm những hoạt động tôn giáo nào để tự che mắt bạn từ những gì trong tim mình?

Lời của Chúa Giêsu tiết lộ những gì trong tim bạn?

DỪNG & SUY NGẪM

Làm thế nào mà một người có thể không thay đổi và làm trái lòng sau khi theo
Chúa Giêsu suốt 3 năm?

Suy ngẫm về hành trình của bạn với Chúa Giêsu đến thời điểm này.

Những phần nào trong đời/lòng bạn vẫn không thay đổi bởi Chúa?

Bạn có thấy mình có sự vô tâm của Giu-đa không?

DỪNG & SUY NGẪM

Bạn đã từ bỏ Chúa Giêsu để tự cứu mình như thế nào?

Bạn đã từng theo Chúa Giêsu với một khoảng cách an toàn ra sao?

Cho ví dụ bạn đã từng thất hứa những gì?

Có lần nào bạn đã chọn tự bảo tồn bản thân mình không?

DỪNG & SUY NGẪM

Bạn có những mong đợi gì cho một Đấng Cứu Tin mà chưa được đáp ứng?

Bạn đã từng đón nhận Chúa Giêsu vào một phần đời của mình,
nhưng lại thầm bảo rằng "Để ổng đi nơi khác" trong một phần khác không?

DỪNG & SUY NGẪM

Bạn làm gì khi đối mặt với những áp lực của sự thực dụng?

Bạn đã trả lời tiếng nói chân lý của Chúa Giêsu ra sao?

Bạn đã trốn tránh trách nhiệm cho các quyết định của mình bằng cách nào?

Bạn đã trải nghiệm những gì từ các nhân vật trong Cuộc thương khó?
Gửi
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
x
Cảm ơn bạn đã chia sẻ