Thánh Thi 23

CHÚA là Đấng chăn giữ tôi,
Tôi sẽ không thiếu thốn gì.
Ngài giúp tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi,
Dẫn tôi đến bên bờ suối yên tịnh.
Ngài phục hồi linh hồn tôi,
Dẫn tôi vào đường lối công bình
Vì cớ danh Ngài.

Dù khi tôi đi qua
Thung lũng bóng chết,
Tôi sẽ không sợ tai họa gì.
Vì Ngài ở cùng tôi,
Cây trượng và cây gậy của Ngài
An ủi tôi.

Ngài bày tiệc đãi tôi
Trước mặt kẻ thù nghịch tôi,
Ngài xức dầu trên đầu tôi,
Chén tôi đầy tràn.
Thật vậy, trọn đời tôi,
Phúc lành và tình yêu thương sẽ theo tôi.
Tôi sẽ trong nhà CHÚA
Đến muôn đời.

TẠM DỪNG
&
SUY NGẪM

Chúng tôi mời bạn kết thúc thời gian này với một lời
cầu nguyện cảm tạ Thiên Chúa.