Lòng

GHEN GHÉT

của con người

Sự

VÔ TỘI

của một người

Cuộc

NỔI LOẠN

bên ngoài

SỰ NGHIỆP

của tôi có thể sẽ

CHẤM DỨT
 
CHÂN LÝ
 LÀ GÌ?
Tạm Dừng
&
Suy Ngẫm

Bạn cân bằng chân lý với thực dụng như thế nào?

Bạn có để Chúa Giê-su nói về chân lý, để ngài là chân lý?
Hay là bạn để những mối quan tâm lấy mất lời cuối cùng?

Xin hãy dành chút thời gian để suy nghĩ về những
cách mà bạn không lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa
mà lại để tiếng nói thực dụng giành chiến thắng?

TIẾP TỤC