TẠM DỪNG
&
SUY NGẪM

Làm sao một người đàn ông lại có thể như vậy,
không bị ảnh hưởng, sắt đá, vô tình?

Làm sao có người mà không động lòng sau khi đi cùng với
Chúa Giê-su 3 năm?

Xin bạn dành một chút thời gian để nghĩ vì sự thờ ơ của mình
đối với những gì Chúa Giê-su đã làm trên thập tự giá,
và xin Chúa cho bạn một lòng biết ơn đối với Ngài.

TIẾP TỤC