tường thuật

GIA-CỐP

Sáng Thế 32:24-26

Gia-cốp ở lại một mình.

Có một người vật lộn với ông cho đến rạng đông.

Thấy mình không thắng được, người ấy liền đụng vào khớp xương hông của Gia-cốp làm trật xương hông.

Và bảo rằng: “Trời đã sáng, hãy để ta đi!”

Nhưng Gia-cốp đáp: “Nếu Ngài không ban phước lành cho tôi, tôi không để Ngài đi đâu!”

Tạm Dừng
&
Suy Ngẫm

Bạn có giống như Gia-cốp không?


Trước khi chúng ta đi vào các sự kiện của Tuần Lễ Thương Khó, xin hãy suy nghĩ về những cách mà bạn phạm tội tham lam, ham muốn, phản bội, tức giận, lừa dối, tự phụ và chiếm đoạt quyền hành chính đáng của Chúa trong cuộc sống của bạn.