tường thuật

Ma-thi-ơ 27:45-46

Từ trưa đến ba giờ chiều trời trở nên tối tăm khắp trên đất. Khoảng ba giờ chiều Đức Giê-su kêu lên lớn tiếng: “Ê-lô-i, Ê-lô-i, la-ma sa-bách-tha-ni,” nghĩa là: “Đức Chúa Trời tôi ôi! Đức Chúa Trời tôi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?

Giăng 19:30

Sau khi nếm giấm, Đức Giê-su thốt lên: “Xong rồi.” Đoạn, Ngài gục đầu xuống, trút linh hồn.

I-sa 53:3

Người bị người ta khinh bỉ và ruồng bỏ;
Là người chịu đau khổ và biết sự đau ốm.
Như người mà người ta tránh mặt
không muốn nhìn;    
Người bị khinh bỉ;
chúng ta cũng không xem người ra gì.

I-sa 53:7

Người bị áp bức và khổ sở    
Nhưng không hề mở miệng.
Như chiên bị dẫn đi làm thịt,    
Như cừu câm nín đứng trước kẻ hớt lông;
Người không hề mở miệng.

1 Giăng 4:8-10

Ai không yêu thương thì không biết Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Đây là cách Đức Chúa Trời biểu lộ tình yêu thương của Ngài giữa vòng chúng ta: Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến thế gian để nhờ Con ấy chúng ta được sống. Tình yêu thương ở trong điều này: Không phải chúng ta đã yêu kính Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai Con Ngài làm sinh tế hy sinh chuộc tội lỗi chúng ta.

TẠM DỪNG
&
SUY NGẪM

Khi bạn suy niệm về thập tự giá, chúng tôi mời bạn dành một chút thời gian để suy ngẫm và cầu nguyện.

Nơi Thập Tự Giá
Vì sao Giê-xu lai láng huyết tuôn?
Sao Chúa tôi cam chịu hình
Vì sao Christ chịu treo thân thế kia?
Vì tôi vốn kẻ đê hèn.

Vì ác gian từ tôi cả Chúa ôi!
Nên đớn đau cho thân Ngài
Giàu có thay lòng nhân ái Chúa tôi
Tình yêu Chúa chẳng ai tày.

Chúa ơi, tại sao Ngài lại đổ máu
Tinh khiết và thật hoàn hảo
Mà một tội nhân khốn khổ, như tôi
Ngài chọn làm con, quý giá?


Quyền năng diệu kỳ soi khắp muôn nơi
Như ánh dương đang huy hoàng
Cùng ái tâm Ngài khi Chúa tắt hơi
Vì gian ác của muôn người.

Nên tôi giấu được gương mặt hổ thẹn
Khi thánh giá yêu dấu xuất hiện
Làm tan tim tôi trong lòng biết ơn
Và mắt tràn đầy giọt lệ
TIẾP TỤC