Mác 14:36

“A-ba, Cha, mọi sự Cha có thể làm được
...xin cất chén này khỏi con."

"Nhưng không theo ý con, mà theo ý Cha.”

Lu-ca 22:44

Trong cơn thống khổ, Ngài cầu nguyện càng khẩn thiết, mồ hôi Ngài trở nên như những giọt máu rơi xuống đất.

Đọc Thêm

Hematidrosis (Mồ Hôi Máu)

Một tình trạng y tế, trong khi căng thẳng tâm lý cực độ, các mao mạch dưới da bị vỡ và một lượng máu nhỏ đi vào tuyến mồ hôi. Kết quả là làn da trở nên mỏng manh và mềm mại. Do đó, bất kỳ áp lực hoặc tổn thương cho da thì sẽ là cực kỳ đau đớn.

CHÚA GIÊ-SU

Ngài không
NẮM BẮT
như Gia-cốp
Ngài không
KHĂNG KHĂNG ĐÒI CHÍNH NGHĨA CỦA MÌNH
như những nhà thượng tế
Khi Ngài đau khổ, Ngài không
TỰ BẢO VỆ MÌNH
như Phi-lát đã làm.

Đêm nay.

Ngài bước vào tay kẻ thù và

TỪ BỎ

mạng sống.