Trở thành một

Kitô hữu có nghĩa là gì?

Kitô hữu tin vào Tin Lành: sự thông báo rằng Thiên Chúa đã hòa giải chúng ta với chính Ngài bằng cách gửi Con của Ngài, Chúa Giêsu tới cái chết để thay thế cho tội lỗi của chúng ta, và tất cả những ai ăn năn và tin vào Chúa Giêsu sẽ có sự sống đời đời trong Ngài.[1] Từ “Gospel” có nghĩa là tin mừng hay là tin lành. Dưới đây là sáu điểm chính của GOSPEL (TIN LÀNH):[2]

G

od created us to be with Him.

Đức Chúa Trời đã tạo ra chúng ta để sống với Ngài.

Cô-lô-se 1:16

Vì mọi sự vật trên trời hay dưới đất, hữu hình hay vô hình... tất cả đều được dựng nên bởi Ngài và cho Ngài.

Thiên Chúa là Tác Giả của Sự Sống và Ngài tạo ra chúng ta để có mối quan hệ thân thiết với Ngài. "Chúng ta thuộc về Ngài , và chúng ta nợ Ngài một lòng biết ơn đối với từng hơi thở, thời gian, tất cả mọi thứ."[3]

O

ur sins separate us from God

Tội lỗi của chúng ta cách lìa chúng ta từ Thiên Chúa.

Rô-ma 3:23

Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời.

Rô-ma 6:23

Vì cái giá của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Đức Chúa Trời là sự sống vĩnh phúc trong Chúa Cứu Thế Giêsu, Chúa chúng ta.

Thiên Chúa là trong sạch, tốt và công bình... và chúng ta thì khác. Chúng ta đã phạm tội và thiếu tiêu chuẩn thánh của Chúa. Chúng ta đã từ chối Đấng Tạo Hóa và Chủ Sự Sống và đáng phải lãnh cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Chúng ta vĩnh viễn bị xa cách từ Ngài vì tội lỗi của chúng ta.

S

ins cannot be removed by good deeds.

Tội lỗi không thể bị loại bỏ bằng những việc làm tốt.

Tội lỗi không thể bị hoàn tác hoặc che đậy bằng sống một cuộc sống tốt.

I-sa 64:6

Tất cả chúng tôi đã trở nên như người ô uế; Mọi điều công chính của chúng tôi như chiếc áo bẩn thỉu.

P

aying the price for sin, Jesus died and rose again.

Để trả giá của tội lỗi, Chúa Giêsu đã chết và sống lại.

Rô-ma 5:8

Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Chúa Cứu Thế đã chết thay cho chúng ta.

"Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa đã đến Trái đất. Trước tiên, Ngài đã sống một cuộc đời hoàn hảo và sống cuộc đời mà bạn nợ Chúa - một kỷ lục hoàn hảo. Sau đó, Chúa Giêsu đã hy sinh mạng sống của mình cho tội lỗi của chúng ta, lấy trên mình sự hình phạt và cái chết chúng ta đáng lẽ phải chịu. Khi chúng ta tin vào Ngài: 1) tội lỗi của chúng ta được trả hết bằng cái chết của Ngài, và 2) Hồ sơ cuộc sống hoàn hảo của Ngài chuyển qua hồ sơ của chúng ta. Vì vậy, Chúa chấp nhận và coi chúng ta như thể chúng ta đã làm tất cả những gì Chúa Kitô đã làm."[4]

E

veryone who trusts in Him alone has eternal life.

Tất cả mọi ai tin tưởng vào chỉ một mình Ngài thì sẽ có sự sống đời đời.

Rô-ma 10:9

Vì nếu miệng ngươi xưng nhận Đức Giêsu là Chúa và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu.

Khi chúng ta tin trong trái tim mình rằng Chúa đã khiến Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết và chúng ta thú nhận rằng Chúa Giêsu là Chúa, lời thừa nhận đó không phải là những lời kỳ diệu. Đó là biểu hiện của tư thế hướng nội của chúng ta về niềm tin và sự phụ thuộc vào Chúa Giêsu là Chúa của chúng ta. Đó là tất cả những gì cần thiết để nhận sự tha thứ mà Chúa Giêsu dành cho mỗi người.

Công Vụ 3:19

Vậy anh em hãy ăn năn, quay về Đức Chúa Trời, ngõ hầu tội lỗi của anh em được tẩy sạch, để thời kỳ tươi mới được đến từ Chúa.

L

ife with Jesus starts now and lasts forever.

Cuộc sống với Chúa Giêsu bắt đầu bây giờ và kéo dài mãi mãi.

Rô-ma 5:10

Vì nếu khi chúng ta là kẻ thù nghịch mà còn được giải hòa với Đức Chúa Trời qua sự chết của Con Ngài, thì hơn bao nhiêu nữa, khi đã được hòa giải, chúng ta sẽ được cứu qua sự sống của Người!

Nhờ Chúa Giêsu, chúng ta được giao hòa với Thiên Chúa - chúng ta có được hòa bình và khôi phục mối quan hệ với Ngài. Và bây giờ, khi chúng ta theo Chúa Kitô trong cuộc sống này và vào cõi vĩnh hằng -chúng ta sẽ không có bị kết tội vì tội lỗi của chúng ta - quá khứ, hiện tại và tương lai. Một ngày nào đó chúng ta sẽ ở với Ngài trên Thiên đàng vĩnh cửu!

Trích dẫn:
1 GREEAR, J.D. GOSPEL: RECOVERING THE POWER THAT MADE CHRISTIANITY REVOLUTIONARY, 4.
2 DARE2SHARE MINISTRIES. HTTPS://WWW.DARE2SHARE.ORG/TRAINING/HOW-TO-SHARE-THE-GOSPEL/.
3 KELLER, TIM. REDEEMER CHURCH & MINISTRIES, HTTPS://WWW.REDEEMER.COM/SKEPTICS_WELCOME/HOW_CAN_I_KNOW_GOD.
4 IBID.

Nếu bạn đã sẵn sàng chấp nhận Chúa Giêsu là Vua và Cứu Chúa, xin hãy cầu nguyện cho Ngài biết.

Nếu bạn thích, ở đây là một lời cầu nguyện bạn có thể dùng:

Lạy Chúa, tội lỗi của con nặng hơn có thể tưởng tượng, nhưng con được yêu thương và chấp nhận bởi Ngài bằng một cách mà con không dám hy vọng. Con đáng nhận hình phạt cho tội lỗi của mình, nhưng con tin rằng Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, đã chết ở nơi của còn trên thập tự giá. Con từ bỏ cuộc sống cũ của con, cuộc sống mà con đã sống cho chính mình, và dâng cuộc sống của con vào trong tay của Chúa, vị Vua của con. Cảm ơn Chúa, vì đã cứu con và yêu con. Con nghỉ ngơi trong ân sủng không thay đổi của Ngài.

Nhân danh Chúa Giêsu, Amen